" ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته  "  .  ارد بزرگ" چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست "  .  فردوسی خردمند" آنکه تخم بدی را می فشاند ، بدون شک همۀ محصول آن را درو می کند "  .   دموستن" آیا برده هستی؟
پس دوست نتوانی بود
آیا خودکامه هستی؟
پس دوستی نتوانی داشت
در زن دیر زمانی است که برده ای و خودکامه ای نهان گشته اند از این رو زن را توان دوستی نیست او عشق را می شناسد و بس   "  .  فردریش نیچه" آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت  "  .  فردریش نیچه" طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار  "  .  زکریای رازی" کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی انسانهای  فرهمند  "  .   ارد بزرگ" دو گوش داريم و فقط يك زبان، براي اينكه بيشتر بشنويم و كمتر بگوييم  "  .    ديوژن" گذشت زمان آدمي را پير نمي سازد، بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده مي كند  "  .  دوگلاس مك آرتور" خوشبختی مانند پروانه ای است ، اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست  "  .  داوید هیوم" آن كه بر فراز بلندترين كوه رفته باشد ؛ خنده مي زند بر همهء نمايش هاي غمناك و جدي بودن هاي غمناك  "  .  فردریش نیچه" من اگر در بهشت باشم ولی به من بگویند تو حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح بدهی از آن بهشت بیرون می روم "  .   ژان روستان" این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست  "  .  فردوسی خردمند" یک مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد "  .  ژرژ هربرت" تا بدبختی را نشناسیم هیچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم "  .   داوید وایت" راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ کرد "  .  ژان داوید" برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم  "  .  ژوبرت" آن اندیشه هایی را دوست دارم که با خون نوشته شده باشند
آدمی بهر تنها زیستن می باید یا حیوان باشد یا خدا. ارسطو می گوید: انگارهء سومی نیز هست بودن یکجای هر دوی آنان ... آن هم فیلسوف وار ..حقایق همه ساده اند. این نه مگر دروغی است دو چندان که آن را بر ساخته اند؟  "  .  فردریش نیچه" آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند  "  .  فردریش نیچه" هیچ چیز عوض نمی شود ! شما دیدتان را عوض کنید رمز کار این است  "  .  کالوس کاستاندا" تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است "  .  ارد بزرگ" کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد "  .   فردوسی خردمند" خدا را شکر کنید که نعمات و موهبت هایش به علت بینش محدود ما متوقف نمی شود "  .   کاترین پندر" براي هر كس زمان معيني وجود دارد كه قابل انتقال نيست  "  .  كلود مونه" هنرمند، اشیا را با خورشیدی روشن می کند که از آن طبیعت نیست  "  .  دیده رو" آموختن تنها سرمايه ای است که ستمکاران نمی توانند به يغما ببرند "  .  جبران خلیل جبران" پول با شادمانی کم داخل کیسه می شود ولی با غم زیاد از ان خارج می گردد  "  .   مولیر" آن که گرفتار رنج و عذاب شده اما با ذاتش و هویتش همنواست همانند کشتی است که سکانش درهم شکسته و در اطراف جزایر و دریاها سرگردان است و از هر طرف محاط در خطرها ، ای بسا که غرق نشود و به قعر دریا فرو نرود  "  .  جبران خلیل جبران" دوستان برای نخجیر دشمنان چون تیر و پیکان اند "  .  بزرگمهر" تختخواب خطرناکترین جای دنیاست، چون صدی نود مردم در آن می‌میرند  "  .  مارک تواین" زنها علاقۀ زیادی به ریاضیات دارند ، زیرا آنها سن خود را تقسیم بر دو و قیمت لباسهایشان را ضرب در دو و حقوق شوهرانشان را ضرب در سه می کنند و پنجاه سال هم بر سن بهترین دوستان خود می افزایند  "  .  مارسل آشار" شوهر داروئي است كه تمام دردهاي دخترانرا علاج مي كند  "  .  مولير" زن عاقل به تربيت همسرش همت مي گمارد, و مرد عاقل مي گذارد  كه زنش اورا تربيت كند  "  .  مارك تواين
" کمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است  "  .   نادر شاه افشار" یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است "  .   مولیر" انتقام شیرین است مخصوصا برای زنان  "  .   بایرون" اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی، هیچ وقت اشتباه نمی کنی "  .  برادلی" عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند ... "  .  مارکوس بیکل" امید دارویی است که شفا نمی دهد ، اما درد را قابل تحمل می کند  "  .  مارسل آشار" مال ، زنبوری است که اگر از نگه داری آن آگاه باشید عسل می دهد وگرنه نیش می زند و پرواز می کند  "  .   مارون" شاهنامه فردوسی خردمند ، راهنمای من در طول زندگی بوده است  "  .  نادر شاه افشار" اگر به انسان ها شخصيت و فرصت ابراز عقيده بدهيد، پاداش و امکان مشارکت بدهيد، رشد خواهند کرد و انديشه های ناب خود را بيرون خواهند ريخت  "  .  رابرت اسلاتر" پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت  "  .  ارد بزرگ"  رقابت تا زماني پسنديده است كه كار را به حسادت نكشاند "  .  رنه دکارت" ابله هميشه به دنبال بزرگ تر از خود مي گردد ، كه او را تحسين كند "  .   بوالو" معنی زندگی را در قدرت باید جستجو کرد ، هرلحظه از زندگی، ما باید هدف عالیتری داشته باشیم  "  .  ماکسیم گورکی" افسوس ... یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند پاسخی به آن بدهد این است ؛ سعادت چیست ؟  "  .  برادلی" آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند "  .  ارد بزرگ" در غرب دلبستگي ما به موفقيت باعث سست شدن ما در خطر كردن مي شود. آنچه از اين خطر كردن مي آموزيم به آن موفقيت مي ارزد. و اين ترس از شكست است كه تعيين مي كند كه بياموزيم يا نه؟  "  .   پاركر پالمر" خطا فرصتي است كه هوشمندانه تر باشيم "  .  هنري فورد" هر چه شما را نمي كشد شما را قوي تر مي كند  "  .   مارلون براندو

 

" من هفتصد بار اشتباه نكردم. من يك بار اشتباه نكردم من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد "  .  توماس اديسون" هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد "  .  بيل گيتس" باید راهی جست در تاریکی شبهای عصیان زده سرزمینم  همیشه به دنبال نوری بودم نوری برای رهایی سرزمینم از چنگال اجنبیان ، چه بلای دهشتناکی است که ببینی همه جان و مال و ناموست در اختیار اجنبی قرار گرفته و دستانت بسته است نمی توانی کاری کنی اما همه وجودت برای رهایی در تکاپوست تو می توانی این تنها نیروی است که از اعماق و جودت فریاد می زند تو می توانی جراحت ها را التیام بخشی و اینگونه بود  که پا بر رکاب اسب نهادم به امید سرفرازی ملتی بزرگ  "  .   نادر شاه افشار" خط مستقیم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاهترین راه است  "  .  راحل" آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید "  .  بزرگمهر" یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست  "  .  ارد بزرگ" دوست بدارید لیکن عشق را به زنجیر بدل نکنید "  .  جبران خلیل جبران" آسايش در قالب يک خدمتکار پيش مي آيد و تبديل به يک ارباب ميشود  "  .  خليل جبران جبران" بخشندگي،انتشار بوي خوش بنفشه بر ته کفشي است که لگدمالش کرده است  "  .   مارک تواين" زندگي ات را قرباني چيزي مکن،همه چيز را قرباني زندگيت کن  "  .   اشو" از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد  "  .   كنفسيوس" در حقيقت موفقيت حاصل يك درصد كار است كه خود از 99 در صد خطا حاصل شده است  "  .   سوشيرو هوندا" رهنومد های مشخص بطلبید تا کامیاب گردید  "  .   اسکاول شین" ارادۀ قویست که به همۀ قوای دیگر حکمرانی می کند . بشرطیکه ما آنرا با قوۀ عقل هموار سازیم  "  .   دوفون" بسیاری در پیچ وخم  یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای "  .   ارد بزرگ" اختلاف نظر وقتی خوشایند می گردد که دو طرف به منظور کشف حقیقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتی شکنجه آور است که یک طرف سعی کند به زور حرف خود را به کرسی بنشاند  "  .  ف – و – رابرتن" آرزو ریشۀ حیات ماست . اگرچه ای ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایۀ زندگی است  "  .  نیچه" هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر می رسد  "  .   کارلایل" ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی وجود دارند که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات ، در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند  "  .   شوپنهاور" آنگاه كه آدمي (( چرايي / غايت چيست )) زندگي خويش را مي شناسد ؛ آنگاه است كه او از هر (( چگونه ؟ )) آسوده خاطر مي شود. آدمي مشتاق نيكبختي نيست ؛ تنها انگليسي چنين است "  .  فردریش نیچه" تجربه به معلم سختگیری است . او اول امتحان میکند و بعد درس می دهد "  .  کارایل" برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی "  .  ارد بزرگ" سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید "  .  کارایل" سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر "  .  گوته" دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست  "  .  فرانسیس بیکن" شما نميتوانيد با قصد انجام يک کار به شهرت برسيد "  .  هنري فورد" دانايان با عمل زندگي ميکنند،نه با انديشه عمل  "  .  کارلوس کاستاندا" به این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان  ما در آن است و درد ما نیز ، نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش  می کشد ، نه آرام می شود  و نه همچون ما تباهی می پذیرد "  .  فردوسی خردمند" نکات سخت هم اساسی ساده دارند  "  .  ارد بزرگ+ نوشته شده توسط فرحناز طباطبایی در و ساعت |

http://s5.picofile.com/file/8121514568/didar_600.jpg